Pogoji uporabe

1. Pogoji

Z uporabo spletnega oglasnika Bazarhrane.eu se strinjate in zavezujete, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji uporabe Bazarhrane.eu oglasnika in z veljavnimi zakoni in predpisi, ki veljajo za uporabnike in obiskovalce internetnih strani. V kolikor se z našimi pogoji ne strinjate in je vaš namen zloraba ali kakršnakoli drugačna namera za škodovanje drugim/tretjim osebam, je uporaba Bazarhrane.eu oglasnika prepovedana! Materialno gradivo na tej spletni strani je zaščiteno z veljavnimi avtorskimi pravicami.

2. Pravila

  1. Vso gradivo na spletnem oglasniku Bazarhrane.eu “takšno, kot je”. Bazarhrane.eu ne daje nobenih garancij, izraženih tako ali drugače s strani uporabnikov. S tem zavračamo in zanikamo odgovornost za vse garancije uporabnikov, vključno brez omejitev, predpisanih garancij ali pogojev za prodajo, primernost za določen namen, ali kršitev intelektualne lastnine ali druge kršitve pravic. Nadalje, Bazarhrane.eu ne jamči in ne daje nobenega zagotovila glede točnosti, verjetnih rezultatov ali zanesljivosti uporabe materialov in hrane, ki so na voljo na Bazarhrane.eu oz. na katerihkoli drugih povezanih straneh.

3. Omejitve

V nobenem primeru ni Bazarhrane.eu in/ali njegovi uporabniki odgovoren za kakršnokoli škodo (vključno, brez omejitev: škodo za izgubo podatkov ali dobička, prekinitev poslovanja, izgubo dobrega imena, ipd. ), ki bi lahko izhajala iz neuporabnosti ali nezmožnosti uporabe materialov ali artiklov, objavljenih na Bazarhrane.eu oglasniku. Tudi, če so Bazarhrane.eu oz. njegovi pooblaščeni zastopniki obveščeni ustno ali pisno o možnosti take škode, za le-to ne odgovarjajo. Ker nekatere pristojnosti ne dovoljujejo omejitve glede vsebovanih garancij, ali omejitve odgovornosti za posledično ali naključno škodo, te omejitve ne bodo veljale za vas.

4. Popravki in spremembe

Vsa gradiva, ki se pojavljajo na Bazarhrane.eu oglasniku, lahko vključujejo tehnične, tipkarske, besedne ali fotografske napake Bazarhrane.eu ne jamči, da je vso gradivo na tej spletni strani točno, popolno in ažurno. Bazarhrane.eu lahko spremeni vsebino na svoji spletni strani kadarkoli brez predhodnega obvestila. Pač pa se Bazarhrane.eu i ne zavezuje, da bo gradivo posodabljal.

5. Povezave

Bazarhrane.eu ni pregledal vseh povezav, povezanih s svojo spletno stranjo in ne prevzema odgovornosti za vsebino vseh takšnih povezanih strani. Uporaba povezanih spletnih mest je na uporabnikovo lastno odgovornost.

6. Nenapovedana sprememba pravil in pogojev uporabe

Bazarhrane.eu lahko spremeni te pogoje uporabe na svoji spletni strani kadarkoli brez predhodnega obvestila. Z uporabo oglasnika Bazarhrane.eu se strinjate, da ste zavezani po trenutno objavljeni različici splošnih pogojev uporabe.

7. Zakonodaja

Za vse morebitne spore, ki bi se nanašali na oglasnik  Bazarhrane.eu , se ureja z veljavno zakonodajo RS. Pristojno sodišče je v Ljubljani.

Upravitelj portala:

Robert Grabrijan s.p.

Adlešiči 5b

8341 Adlešiči

DŠ: SI12404110